About us

Helsingborg Cargo Center AB is a private and independent transportation and logistics company established in Helsingborg, Sweden.

In our terminal, we manage a holding facility, customs holding, order picking, distribution and clearance for our warehouse costumers.

For other transport companies in the industry, both Swedish and foreign, we handle transhipments as well as deliveries.

HCC also offers stuffing and stripping of marine containers, both at HCC as well as at the customer’s disposal.

In this context, we experience a need to control the arrival and then pickup of the containers to be loaded or unloaded on HCC.

That’s why we got our own vehicle to streamline our work and give our customers 100% service. During the journey, container pulling from port directly to customer has increased and we currently have six own Euro 6 rated tractors with their own employee Swedish staff. Behind our trucks we can switch between container chassis, sideloaders ,taut line trailers and machinetrailer. All trucks and trailers has GPS as standard

For smaller and/of express shipments we have our Sprinter with lift.

Our whole fleet is approved to carry dangerous goods.

Om oss

Helsingborg Cargo Center AB, är ett privatägt och oberoende transport och logistikföretag. På vår terminal, som också är tulllager, sköter vi lagerhållning, orderplockning, distribution, samt förtullning åt våra kunder.

Åt andra transportföretag i branschen, både svenska och utländska, sköter vi omlastningar samt utkörningar. HCC erbjuder även stuffning och strippning av sjöcontainers, både på HCC samt  ute hos kund.

I detta sammanhang upplevde vi ett behov av att styra ankomst och sedan upphämtning hos oss av de containers som ska lastas eller lossas på HCC. Vi skaffade därför egna bilar för att effektivisera arbetet och ge våra kunder 100% service.

Under resans gång har containerdragning från hamn direkt till kund ökat och vi har i dagsläget sex egna Euro 6 klassade dragbilar med egen anställd svensk personal. Bakom våra dragbilar kan vi variera mellan vår containerchassi, SIMA liftar, kapelltrailers och låglastare. För mindre och/eller  expressändningar kan vi erbjuda vår Sprinter med bakgavellift. Alla dragbilar och trailers har GPS

Alla våra fordon är godkända för transport av farligt gods.